Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose - kas tai?

 • Tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pacientų namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, tenkinant paciento slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinant paciento savirūpą bei gerinant paciento gyvenimo kokybę. Teikdamas slaugos paslaugą namuose, slaugytojas atlieka injekcijas, lašinės prijungimą, priežiūrą ir lašinę infuziją kateteriu; paima kraują, šlapimą ir kt. laboratoriniams tyrimams; atlieka elektrokardiogramą, žaizdų priežiūrą, pragulų profilaktiką ir priežiūrą, dirbtinių kūno angų priežiūrą (stomų priežiūrą), enterinį maitinimą ir kt.


Kokios yra PSDF biudžeto lėšomis apmokamos Ambulatorinės slaugos namuose paslaugos?

 • SLAUGOS PROCEDŪROS (gydytojui paskyrus) - PVZ. injekcija (į raumenis, odą, poodį, lašinės infuzijos į veną,drenų priežiūra, siūlų išėmimas ir kt.).
 • OPŲ, PRAGULŲ IR ŽAIZDŲ PRIEŽIŪRA (gydytojui paskyrus)PVZ. trofinių opų ir (ar) kitų žaizdų priežiūra, pragulų priežiūra.

 • SAVARANKIŠKOS SLAUGYTOJO PASLAUGOS PVZ. AKS matavimas, pulso skaičiavimas, temperatūros matavimas, vaistų vartojimo administravimas, paciento maudymas, sauskelnių keitimas ir kt.). (GYDYTOJO PASKYRIMAS NEREIKALINGAS)

 • GLEIVIŲ IŠSIURBIMO PASLAUGA (gydytojui paskyrus)PVZ. Paciento ir artimųjų žinių apie tracheostomos gleivių išsiurbimo procedūrą įvertinimas, paciento ir artimųjų konsultavimas procedūros atlikimo klausimais.


Kas yra paslaugų gavėjai?

PASLAUGŲ GAVĖJAI ASMENYS, KURIEMS NUSTATYTAS:

 • vaikai, turintys negalią, t. y. asmenys iki 18 metų, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

 • suaugę asmenys, turintys negalią, t. y. asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų valdymą, skyrimą ir teikimą bei neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;

 • senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos gydytojas, arba slaugytojas;

 • pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos (turi būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis ir išrašantis iš stacionaro gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, arba slaugytojas;

 • pacientai, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.


 Kiek ambulatorinių slaugos paslaugų namuose priklauso paslaugos gavėjui?

 • Nuo 2019-12-12 iš PSDF biudžeto lėšų vienam paslaugos gavėjui, per kalendorinius metus gali būti apmokėtos ne daugiau kaip 104 ASPN.


Kas nustato ar reikalingos Ambulatorinės slaugos namuose paslaugos?

 • Ar pacientui reikia tokių paslaugų, nustato jį gydantis gydytojas.


Kas teikia Ambulatorines slaugos paslaugas namuose?

 • ASPN  teikia  slaugytojos turinčios bendrosios slaugos praktikos licencijas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas.


Kur kreiptis dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų gavimo?

 • Pacientas ar jo artimieji dėl slaugos paslaugų namuose turėtų kreiptis į šeimos medicinos paslaugas arba pirmines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį gydytoją. Gydytojas siuntime nurodys, kokių ambulatorinių slaugos paslaugų namuose reikia pacientui. 


Ar gali Ambulatorines slaugos paslaugas teikti kita įstaiga, nei pacientas yra prisirašęs?

 • ASPN teikia ASPĮ, kurioje pacientas yra  prisirašęs. 
 • Slaugos paslaugas namuose teikiančios  slaugytojos nuolat palaiko ryšį su pacientą gydančiu gydytoju ir kartu sprendžia iškylančias problemas.


Kokia slaugos paslaugų teikimo tvarka? 

 • Susitikimo metu aptariamas reikalingų paslaugų asortimentas ir kiekis. 
 • Sudaromas slaugos planas ir pasirašoma slaugos paslaugų teikimo sutartis.
 • Paslaugos į namus teikiamos pagal sudarytą planą ir Jums patogų grafiką VšĮ "Slauga jums" darbuotojų.


Kokia paslaugų apmokėjimo tvarka?

 • Ambulatorines slaugos paslaugas namuose gauna nemokamai (už juos įstaigai moka Valstybinės ligonių kasos) asmenys, kurie atitinka LR SAM 2007 m.gruodžio 14 d įsakymo V-1026 gavėjų satusą.
 • Už suteiktas mokamas slaugos ir medicinines paslaugas galima atsiskaityti grynaisiais pinigais arba bankiniu pavedimu.


Ar galima gauti mokamas Slaugos paslaugas namuose?

 • VšĮ "Slauga jums" teikia ir mokamas Slaugos paslaugas klientų namuose. Taip pat medicinos kabinete adresu Marijampolė, Pramonės g. 6 (įėjimas iš Valaičio gatvės 9). Norint gauti šias paslaugas reikia turėti gydytojo siuntimą ir iš anksto suderinti paslaugos teikimo laiką.

google-site-verification=5DfQuhCFfw8XANqwYohcoSZo8fxprw4XaPbcE3pKXYs