Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose - kas tai?

 • Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (toliau – ASPN)licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento (išskyrus pacientus, kurie  gyvena socialinės globos įstaigose, turinčiose bendrosios praktikos slaugos licenciją) gyvenamojoje vietoje, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą.
 • Savirūpa – paciento ir (ar) jo artimųjų veikla, siekiant išsaugoti paciento sveikatą, ap(si)saugoti nuo ligų (prevencija), atpažinti sveikatos būklės pablogėjimą ir vykdyti gydytojo paskirtą gydymą ar slaugytojo rekomendacijas.


Kokios yra PSDF biudžeto lėšomis apmokamos Ambulatorinės slaugos namuose paslaugos?

 • SLAUGOS PROCEDŪROS (gydytojui paskyrus) - PVZ. injekcija (į raumenis, odą, poodį, lašinės infuzijos į veną,drenų priežiūra, siūlų išėmimas ir kt.).
 • OPŲ, PRAGULŲ IR ŽAIZDŲ PRIEŽIŪRA (gydytojui paskyrus)PVZ. trofinių opų ir (ar) kitų žaizdų priežiūra, pragulų priežiūra.

 • SAVARANKIŠKOS SLAUGYTOJO PASLAUGOS PVZ. AKS matavimas, pulso skaičiavimas, temperatūros matavimas, vaistų vartojimo administravimas, paciento maudymas, sauskelnių keitimas ir kt.). (GYDYTOJO PASKYRIMAS NEREIKALINGAS)

 • GLEIVIŲ IŠSIURBIMO PASLAUGA (gydytojui paskyrus)PVZ. Paciento ir artimųjų žinių apie tracheostomos gleivių išsiurbimo procedūrą įvertinimas, paciento ir artimųjų konsultavimas procedūros atlikimo klausimais.


Kas yra paslaugų gavėjai?

 • Asmenys, kuriems pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo klausimyną (Aprašo 1 priedas) yra nustatytas mažas, vidutinis ar didelis slaugos poreikis;
 • Asmenys, kuriems po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų, išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra reikalinga pooperacinė slauga namuose.
 • Asmenims, kuriems teikiamos paliatyviosios pagalbos paslaugos, ASPN paslaugos negali būti teikiamos.
 • ASPN indikacijos nebesiejamos su NDNT


 Kiek ambulatorinių slaugos paslaugų namuose priklauso paslaugos gavėjui?

 • Nuo 2022-07-01 pagal įvertintą klausimyną ir nustatytą slaugos poreikį iš PSDF kompensuojama:
 • mažas poreikis - 52 paslaugos/metus
 • vidutinis poreikis - 156 paslaugos/ metus
 • didelis poreikis - 365 paslaugų/metus


Kas nustato ar reikalingos Ambulatorinės slaugos namuose paslaugos?

 • Ar pacientui reikia tokių paslaugų, nustato jį gydantis gydytojas, slaugos poreikių klausimyną užpildo slaugytojas.


Kas teikia Ambulatorines slaugos paslaugas namuose?

 • ASPN  teikia  slaugytojos turinčios bendrosios slaugos praktikos licencijas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas.


Kur kreiptis dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų gavimo?

 • Pacientas ar jo artimieji dėl slaugos paslaugų namuose turėtų kreiptis į šeimos medicinos paslaugas arba pirmines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį gydytoją. Gydytojas siuntime nurodys, kokių ambulatorinių slaugos paslaugų namuose reikia pacientui. 


Ar gali Ambulatorines slaugos paslaugas teikti kita įstaiga, nei pacientas yra prisirašęs?

 • ASPN teikia ASPĮ, kurioje pacientas yra  prisirašęs. 
 • Slaugos paslaugas namuose teikiančios  slaugytojos nuolat palaiko ryšį su pacientą gydančiu gydytoju ir kartu sprendžia iškylančias problemas.


Kokia slaugos paslaugų teikimo tvarka? 

 • Susitikimo metu aptariamas reikalingų paslaugų asortimentas ir kiekis. 
 • Sudaromas slaugos planas ir pasirašoma slaugos paslaugų teikimo sutartis.
 • Paslaugos į namus teikiamos pagal sudarytą planą ir Jums patogų grafiką VšĮ "Slauga jums" darbuotojų.


Kokia paslaugų apmokėjimo tvarka?

 • Ambulatorines slaugos paslaugas namuose gauna nemokamai (už juos įstaigai moka Valstybinės ligonių kasos) asmenys, kurie atitinka LR SAM 2022 m.birželio 29 d. įsakymo V-1168 gavėjų statusą.
 • Už suteiktas mokamas slaugos ir medicinines paslaugas galima atsiskaityti grynaisiais pinigais arba bankiniu pavedimu.


Ar galima gauti mokamas Slaugos paslaugas namuose?

 • VšĮ "Slauga jums" teikia ir mokamas Slaugos paslaugas klientų namuose. Taip pat medicinos kabinete adresu Marijampolė, Pramonės g. 6 (įėjimas iš Valaičio gatvės 9 ). Norint gauti šias paslaugas reikia turėti gydytojo siuntimą ir iš anksto suderinti paslaugos teikimo laiką.