Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose - kas tai?

 • Tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos pacientų namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, tenkinant paciento slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinant paciento savirūpą bei gerinant paciento gyvenimo kokybę. Teikdamas slaugos paslaugą namuose, slaugytojas atlieka injekcijas, lašinės prijungimą, priežiūrą ir lašinę infuziją kateteriu; paima kraują, šlapimą ir kt. laboratoriniams tyrimams; atlieka elektrokardiogramą, žaizdų priežiūrą, pragulų profilaktiką ir priežiūrą, dirbtinių kūno angų priežiūrą (stomų priežiūrą), enterinį maitinimą ir kt.


Kokios yra PSDF biudžeto lėšomis apmokamos Ambulatorinės slaugos namuose paslaugos?

 • SLAUGOS PROCEDŪROS (gydytojui paskyrus) - PVZ. injekcija (į raumenis, odą, poodį, lašinės infuzijos į veną,drenų priežiūra, siūlų išėmimas ir kt.).
 • OPŲ, PRAGULŲ IR ŽAIZDŲ PRIEŽIŪRA (gydytojui paskyrus)PVZ. trofinių opų ir (ar) kitų žaizdų priežiūra, pragulų priežiūra.

 • SAVARANKIŠKOS SLAUGYTOJO PASLAUGOS PVZ. AKS matavimas, pulso skaičiavimas, temperatūros matavimas, vaistų vartojimo administravimas, paciento maudymas, sauskelnių keitimas ir kt.). (GYDYTOJO PASKYRIMAS NEREIKALINGAS)

 • GLEIVIŲ IŠSIURBIMO PASLAUGA (gydytojui paskyrus)PVZ. Paciento ir artimųjų žinių apie tracheostomos gleivių išsiurbimo procedūrą įvertinimas, paciento ir artimųjų konsultavimas procedūros atlikimo klausimais.


Kas yra paslaugų gavėjai?

PASLAUGŲ GAVĖJAI ASMENYS, KURIEMS NUSTATYTAS:

 • specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis su dideliais specialiaisiais poreikiais;

 • atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų;

 •  be to, slaugos paslaugas po gydymo ligoninėje namuose gali gauti žmonės, kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi nuo kitų pagalbos (jiems dėl somatinių ligų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai Bartelio indeksas yra nuo 20 iki 61 balo). 


 Kiek ambulatorinių slaugos paslaugų namuose priklauso paslaugos gavėjui?

 • Nuo 2019-12-12 iš PSDF biudžeto lėšų vienam paslaugos gavėjui,per kalendorinius metus gali būti apmokėtos ne daugiau kaip 104 ASPN.


Kas nustato ar reikalingos Ambulatorinės slaugos namuose paslaugos?

 • Ar pacientui reikia tokių paslaugų, nustato jį gydantis gydytojas.


Kas teikia Ambulatorines slaugos paslaugas namuose?

 • ASPN  teikia  slaugytojos turinčios bendrosios slaugos praktikos licencijas.
 • Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2015m. gruodžio 18d.  įsakymo  Nr. V- 1473 redakcija,
 • 2016m. balandžio 28d. įsakymo Nr. V-545 redakcija.


Kur kreiptis dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų gavimo?

 • Pacientas ar jo artimieji dėl slaugos paslaugų namuose turėtų kreiptis į šeimos medicinos paslaugas arba pirmines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį gydytoją. Gydytojas siuntime nurodys, kokių ambulatorinių slaugos paslaugų namuose reikia pacientui. 


Ar gali Ambulatorines slaugos paslaugas teikti kita įstaiga, nei pacientas yra prisirašęs?

 • Taip gali. Jei ASPN teikia kita ASPĮ, nei pacientas yra  prisirašęs, pacientas ar jo artimasis pristato gydytojo siuntimą slaugos paslaugoms namuose gauti. Tuomet pildoma nauja asmens sveikatos istorija ( forma Nr. 025/a) Informaciją, apie pacientui suteiktas ASPN į ambulatorinę  kortelę ( f  Nr. 025/a) įrašo  suteikęs slaugytojas  patvirtina  savo spaudu ir parašu.
 • Slaugos paslaugas namuose teikiančios  slaugytojos nuolat palaiko ryšį su pacientą gydančiu gydytoju ir kartu sprendžia iškylančias problemas.


Kokia slaugos paslaugų teikimo tvarka? 

 • Susitikimo metu aptariamas reikalingų paslaugų asortimentas ir kiekis. 
 • Sudaromas slaugos planas ir pasirašoma slaugos paslaugų teikimo sutartis.
 • Paslaugos į namus teikiamos pagal sudarytą planą ir Jums patogų grafiką VšĮ "Slauga jums" darbuotojų.


Kokia paslaugų apmokėjimo tvarka?

 • Ambulatorines slaugos paslaugas namuose gauna nemokamai (už juos įstaigai moka Valstybinės ligonių kasos) asmenys, kuriems nustatytas:
  • specialusis nuolatinės slaugos poreikis; specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis su dideliais specialiaisiais poreikiais; atlikta tracheostoma ar gastrostoma.
 • Už suteiktas mokamas slaugos ir medicinines paslaugas galima atsiskaityti grynaisiais pinigais arba bankiniu pavedimu.


Ar galima gauti mokamas Slaugos paslaugas namuose?

 • VšĮ "Slauga jums" teikia ir mokamas Slaugos paslaugas klientų namuose. Taip pat medicinos kabinete adresu Marijampolė, Pramonės g. 6 (įėjimas iš Valaičio gatvės 9). Norint gauti šias paslaugas reikia turėti gydytojo siuntimą ir iš anksto suderinti paslaugos teikimo laiką.

Visos teisės saugomos © 2019 m. VšĮ „Slauga jums“

 . google-site-verification=5DfQuhCFfw8XANqwYohcoSZo8fxprw4XaPbcE3pKXYs